Zee van mogelijkheden, bij voorbaat gecorrigeerd
2022

120 x 120 cm
Tipp-Ex on canvas